Aktualności

Projekt rozwoju Szlaku Piastowskiego zrealizowany poprawnie

Realizacja projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” pomału zbliża się do końca. Oznacza to zarazem czas na podsumowania, jak i na sprawdzenie poprawności wykonanych działań i ich zgodności z planem.
W dniach 7 – 30 października pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu z Wydziału Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy udzielonej przez Państwa Członkowie EFTA I Audytu Pozostałych Środków Publicznych w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach WRPO.
Przeprowadzony audyt miał dać odpowiedź na kilka istotnych pytań:
  • czy wybór Wykonawców był zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz zasadą konkurencyjności?
  • czy zadeklarowane wydatki są zgodne i poniesione zgodnie z przepisami?
  • czy zachowano zapisy dotyczące informacji i promocji, czy wdrożono projekt zgodnie z umową?
  • czy prowadzono zapisy księgowe i wdrożono ścieżkę audytu?
  • czy osiągnięto założone cele projektu?
Wykonany audyt nie wykazał żadnych nieprawidłowości w części realizowanej przez lidera projektu czyli Wielkopolską Organizację Turystyczną, a raport końcowy został przyjęty bez zastrzeżeń.

Pozostałe aktualności