Kontakt

Biuro WOT
61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 9.
tel. 61 66 45 234 / 233
fax 61 66 45 235
biuro@wot.org.pl

NIP 778-14-13-656
Konto Bankowe: 82 2030 0045 1110 0000 0056 7340

Biuro w dni powszednie jest czynne od godz. 8.00 do 16.00

W okresie letnim, tj. 01.07- 31.08 biuro jest czynne w godz. 7.30 - 15.30

Ewa Przydrożny - Dyrektor Biura
tel. 61 66 45 233
ewa.przydrozny@wot.org.pl

Monika Stecewicz - Kierownik Projektu
tel. 61 66 45 239
monika.stecewicz@wot.org.pl

Joanna Nowicka - Specjalista ds. Organizacyjnych
tel. 61 66 45 234
joanna.nowicka@wot.org.pl

Jacek Cieślewicz - Samodzielny Specjalista ds. Promocji Internetowej
(portale internetowe, media społecznościościowe, blogerzy, newsletter)
tel. 61 66 45 238
jacek.cieslewicz@wot.org.pl

Daria Miedziejko - Specjalista ds. Promocji i Wydawnictw
tel. 61 66 45 236
daria.miedziejko@wot.org.pl

Ewa Mroczek - Specjalista ds. finansowych
tel. 61 66 45 239
ewa.mroczek@wot.org.pl

Alina Furmaniuk - Specjalista ds. Promocji i PR
tel. 61 66 45 236
alina.furmaniuk@wot.org.pl

Marta Czepil
tel. 61 66 45 268
marta.czepil@wot.org.pl