Kontakt

Biuro WOT
61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 9.
tel. 61 66 45 234 / 233
fax 61 66 45 235
biuro@wot.org.pl

NIP 778-14-13-656
Konto Bankowe: 82 2030 0045 1110 0000 0056 7340

Biuro jest czynne w dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00

Pokaz dojazd na większej mapie

Pracownicy

Ewa Przydrożny - Dyrektor Biura
tel. 61 66 45 233
ewa.przydrozny@wot.org.pl

Beata Ziubryniewicz - Specjalista ds Organizacyjnych (od 14 marca)
tel. 61 66 45 234
beata.ziubryniewicz@wot.org.pl

Kierownik Projektu
tel. 61 66 45 239

Joanna Smolińska - Specjalista ds. Finansowych
tel. 61 66 45 239
joanna.smolinska@wot.org.pl

Jacek Cieślewicz - Samodzielny Specjalista ds. Promocji Internetowej
(portale internetowe, media społecznościościowe, blogerzy, newsletter)
tel. 61 66 45 238
jacek.cieslewicz@wot.org.pl

Daria Miedziejko - Specjalista ds. Promocji i Wydawnictw
tel. 61 66 45 236
daria.miedziejko@wot.org.pl

Alina Furmaniuk - Specjalista ds. Promocji i PR
tel. 61 66 45 236
alina.furmaniuk@wot.org.pl

Marta Czepil - Asystent ds. Promocji i PR
tel. 61 66 45 238
marta.czepil@wot.org.pl