Kontakt

Biuro WOT
61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 9.
tel. 61 66 45 234 / 233
kontakt@wot.org.pl

NIP 778-14-13-656
Konto Bankowe: 82 2030 0045 1110 0000 0056 7340

Biuro jest czynne w dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00

Pokaz dojazd na większej mapie

Pracownicy

Artur Krysztofiak - Dyrektor Biura
tel. 61 66 45 233
artur.krysztofiak@wot.org.pl

Beata Ziubryniewicz - Specjalista ds. Organizacyjnych
tel. 61 66 45 234
beata.ziubryniewicz@wot.org.pl

Monika Stecewicz - Kierownik Biura Projektów
tel. 61 66 45 239
monika.stecewicz@wot.org.pl

Joanna Smolińska - Specjalista ds. Finansowych
tel. 61 66 45 239
joanna.smolinska@wot.org.pl

Jacek Cieślewicz - Samodzielny Specjalista ds. Promocji Internetowej
(portale internetowe, media społecznościościowe, blogerzy, newsletter)
tel. 61 66 45 238
jacek.cieslewicz@wot.org.pl

Daria Miedziejko - Specjalista ds. Promocji i Wydawnictw
tel. 61 66 45 237
daria.miedziejko@wot.org.pl

Monika Mozolewska - Asystent ds. Promocji i PR
tel. 61 66 45 238
monika.mozolewska@wot.org.pl
 

 

 

Informujemy, że Państwa dane osobowe określone w mailu, który zostanie do nas przesłany, są przetwarzane przez Wielkopolską Organizację Turystyczną z siedzibą przy ulicy Piekary 17 61-823 w Poznaniu, zgodnie z Państwa intencją w celach komunikacji z Państwem. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości kontaktu za pomocą poczty elektronicznej. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także usunięcia danych osobowych i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz kontrahentom świadczącym usługi serwisowe poczty elektronicznej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adres: kontakt@wot.org.pl.

Nie spamuj! http://nie-spamuj.eu/email.php