Korzyści z przystąpienia

WIELKOPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZAPRASZA

NOWYCH CZŁONKÓW

Wielkopolska Organizacja Turystyczna jest Stowarzyszeniem, którego członkami są: województwo wielkopolskie, samorządy terytorialne, stowarzyszenia turystyczne i podmioty gospodarcze. Głównym celem działalności jest kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie oraz promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych. Cele te realizujemy m.in. poprzez:

 • Organizację wystąpień promocyjnych w kraju i za granicą,
 • Wydawanie folderów i informatorów o atrakcjach i produktach turystycznych,
 • Organizację szkoleń, m.in. na temat tworzenia produktów turystycznych, oznakowania turystycznego,
 • Współpracę z dziennikarzami, którzy w swoich mediach promują nasz region i ciekawe oferty turystyczne,
 • Tworzenie turystycznej strony internetowej Wielkopolski,
 • Zorganizowanie świadczenia usług w zakresie informacji turystycznej

Szczegółowe informacje na temat naszej działalności znajdą Państwo na stronie:
www.wot.org.pl

Zapraszamy samorządy, stowarzyszenia branżowe i obiekty turystyczne do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia

KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIELKOPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

 1. Zniżkowa cena udziału w wystąpieniach targowych krajowych i zagranicznych
 2. Bezpłatny udział w giełdach turystycznych w regionie i imprezach w regionach partnerskich
 3. Nieodpłatna promocja w sieci informacji turystycznej w kraju
 4. Nieodpłatna promocja w 13 Polskich Ośrodkach Informacji Turystycznej za granicą oraz polskich placówkach zagranicznych i polonijnych, współpracujących z WOT
 5. Preferencje w programach wizyt studyjnych dziennikarzy
 6. Priorytet w publikacjach prasowych inicjowanych przez WOT
 7. Zniżkowy lub bezpłatny udział w szkoleniach organizowanych przez WOT
 8. Preferencje w prezentacji na stronie internetowej WOT
 9. Bezpłatny link ze strony internetowej WOT

Informacji udziela Biuro WOT
tel. 61 66 45 234, fax 61 66 45 235
e-mail: biuro@wot.org.pl
www.wot.org.pl

Adres do korespondencji:
ul. Piekary 17
61-823 Poznań